Upphandlare: Hur kan staten ta mer ansvar för sin hållbara konsumtion?

Medverkande: 
Gabriella Sydorw, fokusområdesansvarig för hållbarhet, Kammarkollegiet/Statens inköpscentraoch
Annie Ståhlberg, chef på Hållbarhetsenheten, Upphandlingsmyndigheten.

Hur kan företag som satsar på hållbarhet premieras? Hur kan märkning underlätta för upphandlare? Det finns många företag idag som producerar varor och tjänster som lever upp till höga miljökrav, men som kanske ändå inte vinner affären. Offentlig upphandling omsätter 800 miljader SEK/årligen i Sverige, varav Kammarkollegiets/Statens inköpscentrals ramavtal omsätter cirka 13 miljarder SEK/år.

Foto: NN


Svanen Scenen