Kommunikation för en hållbar konsumtion: Hur kan vi minska grönmattningen och få fler att ställa om?

Föreläsare: Per Espen Stoknes, Psykolog, ekonom och författare.

Företag måste kommunicera på rätt sätt för att vinna nya kunder. Konsumenter är engagerade i miljö- och klimatfrågan och vill stötta företag som tar ansvar för klimatet och miljön. Men det finns ett så kallat ”grönt gap” mellan vilja och handling. Lyssna på ledande klimatpsykologen Per Espen Stoknes om hur vi bättre kan kommunicera om klimatkrisen. Per Espen kommer efter kl 14 finnas tillgänglig i Svanen-montern för bokförsäljning.

Föreläsningen kommer att hållas på engelska.

Foto: TED Talks

Svanen Scenen