Catarina/Elin

A Sustainable Tomorrow och Cradlenet inleder samarbete med Nordic Sustainability Expo


Nu ansluter både Cradlenet och A Sustainable Tomorrow till evenemanget, organisationer som tillför värdefull expertkompetens till mässan.  

Att både Cradlenet och A Sustainable Tomorrow ansluter till NSE känns som ett viktigt steg i vår målsättning att tillhandahålla en mötesplats med de allra bästa experterna och specialisterna inom hållbart företagande. Många företag efterfrågar mer kunskap om cirkulär ekonomi och efterlyser gränsöverskridande samarbeten mellan alla olika delar av samhället. Med dessa aktörer ombord visar vi att NSE är en unik mötesplats för inspiration, tjänster, kunskap och gemensamma lösningar som man helt enkelt inte får missa, säger Björn Wengse mässansvarig för NSE. 

A Sustainable Tomorrow grundades 2015 för att främja gränsöverskridande samarbeten mellan näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och akademi utifrån FN:s Globala mål. Idag är det Sveriges största digiloga mötesplats och nätverk för aktörer som vill gå från ord till handling i hållbarhetsfrågan. Syftet är att utmana, inspireras och lära av varandra. Arbetet leds av ett engagerat team med nationella och internationella experter inom hållbar utveckling.

– Efter att ha deltagit på COP26 i Glasgow är det ännu tydligare hur viktigt gränsöverskridande samarbeten är för att vi ska lyckas säkerställa en hållbar framtid för kommande generationer. Alla programpunkter som jag modererade med ledande experter och företagsledare från hela världen genomsyrades av insikten om att vi har oerhört bråttom. Stuprören identifieras som hinder och tvärsektoriella samarbeten ses som möjliggörare, vilket är precis det som A Sustainable Tomorrow fokuserar på. Vi ser nu fram emot att skapa Nordens främsta och största fysiska hållbarhetsarena i samarbete med Stockholmsmässan, säger Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig hos A Sustainable Tomorrow.

Cradlenet är ett nätverk med mål att accelerera övergången till cirkulär ekonomi i Sverige, Norden och världen och arbetar för att hjälpa sina medlemsföretag med omställningen. Och det är bråttom, redan till 2040 behöver Sverige ha en cirkulär ekonomi på plats, vilket är en förutsättning för att vi ska nå klimatmålet 2045.

Cradlenet kommer bjuda besökarna på det allra senaste som är på gång i Norden inom cirkulär ekonomi. Vi kommer ha utställare från alla delar i värdekedjan som visar upp sina olika cirkulära affärsmodeller.  På den öppna scenen har vi talare som är de främsta experterna inom sina cirkulära områden och på konferensen fokuserar vi på att konkret leda organisationer i hur de kan ställa om till cirkulära affärsmodeller i deras egna verksamheter genom att gå igenom verktyg och visa goda exempel på företag som redan har satt igång, säger Elin Bergman, COO Cradlenet.


NSE
Om A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow är bäst på möten som får hållbarhet att hända. Vi sammanför hållbara aktörer från näringslivet, den offentliga sektorn, civilsamhället och akademin. Vi skapar moderna och unika mötesplatser där kunskap sprids och nätverk skapas för att öka deltagarnas affärsnytta utifrån de Globala målen för hållbar utveckling. www.asustainabletomorrow.com.se

Kontaktpersoner; Bo Nilsson, grundare bo@asustainabletomorrow.se
Catarina Rolfsdotter-Jansson, innehållsansvarig
catarina@asustainabletomorrow.se

Om Cradlenet
Cradlenet är ett nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi genom rådgivning, kunskapsdelning, omvärldsbevakning, studier, utbildningar, opinionsbildande aktiviteter och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå.

Kontaktperson; Elin Bergman, COO Cradlenet elin@cradlenet.se