Bild på Elin Bergman, Cradlenet

Cirkulära trender att hålla koll på

2022-12-15

Elin Bergman, Sveriges “Circular economy queen” och expert på cirkulär ekonomi på medlemsnätverket Cradlenet, som är en av Nordic Sustainability Expos samarbetspartners, ger oss de senaste trenderna inom cirkulär ekonomi och förklarar de nya begreppen.

Cirkulär ekonomi är hett just nu, intresset har ökat överlag och nya medlemsföretag strömmar in till nätverket. Näringslivet driver på utvecklingen och många i branschen inser själva att de behöver tänka om. För bara några veckor sedan avslutades en 3-dagars nordisk konferens, Nordic Circular Summit, som lockade tusentals deltagare, alla med drivkraften att ställa om sina verksamheter och hitta lösningar för att snabbt komma framåt.

De stora snackisarna på konferensen var bland annat affärsmodellen PaaS (Product as a service), regenerativ marknad dvs en marknad som inte gör mindre dåligt utan istället återställer eller återuppbygger naturen, samt behovet av en gemensam nordisk vision för cirkulär ekonomi, förklarar Elin som var konferensens värd och moderator.

Med PaaS menas en tjänstebaserad affärsmodell där företaget behåller ägandet över sina produkter och istället bara tar betalt när andra använder sig av dem. Denna affärsmodell anses bidra i omställningen till cirkulär ekonomi eftersom reparationer, uppgraderingar, återanvändning och återvinning blir mer intressant för företagen att satsa på. Idag finns flera intressanta företag på marknaden och intresset växer. Ihopa grannbox,  Hyber, Hygglo och 3temp är några exempel.

Regenerativt är ett begrepp inom cirkulär ekonomi som oftast förknippas med jordbruk. Det handlar då om metoder som förbättrar jordhälsa, ökar kolinlagring eller bidrar till den biologiska mångfalden. Att prata om regenerativa produkter är däremot ovanligare.Ett stort bolag som redan förra året gick ut och berättade att de skulle satsa på regenerativa produkter var Stora Enso.

– En regenerativ produkt bör bidra till att bygga upp eller återställa ekosystem till bättre ekologisk status än ursprungsläget. Det kan handla om att ha en positiv påverkan kopplat till en specifik utmaning såsom biodiversitet, till exempel en lösning för att öka bi-populationen i ett visst område. Odlar man regenerativt så ökar kolinlagringen i jorden och man binder näringen samtidigt som jordhälsan själv ökar och man får dessutom större skördar. Det är bättre än ekologisk odling.

EU:s taxonomi samt CSRD-direktivet som blev lag nu i december, är också ett hett ämne framåt. Finansiärer på bred front kommer att behöva förstå och erbjuda finansiering för cirkulära affärsmodeller, särskilt då nya lagen tvingar företag att rapportera på cirkulära kriterier, förklarar Elin.

 

Överlag har också råvarukrisen under pandemin medfört att företag och branscher intresserar sig mer för cirkulär ekonomi, berättar Elin och ger exempel från mötesbranschen som efterfrågat riktlinjer för cirkulära affärsmodeller, då branschen själva ansåg att de behövde tänka om. Elin identifierar också ett stort intresse för ekodesignförordningen, som är på gång.Företag börjar förbereda sig för det och börjar utforska cirkulär produktdesign och letar efter aktörer som kan hjälpa dem med detta. Men Elin har också en negativ spaning:

Den svaga svenska miljö- och klimatpolitiken gör att företag känner en frustration och osäkerhet av vad som gäller framöver. Bilden kanske klarnar när Regeringen släpper sin klimat- och miljöplan i januari. Men just nu är det företagen som är drivande i omställningen och som manar på politikerna, berättar Elin.

 

Som sista spaning, nämner Elin vikten av att de nordiska länderna antar en gemensam vision för hur länderna ska bli mer cirkulära. – Både Finland och Norge ligger långt före Sverige i utvecklingen och här behöver vi som region samarbeta för att komma framåt snabbare, vilket framkom tydligt under den nordiska konferensen och som vi nu tar till oss och arbetar vidare med, förklarar Elin.

Och om just nordisk samverkan handlar Cradlenets programinnehåll på Nordic Sustainability Expo i maj nästa år. − Här kommer vi samla de allra bästa talarna som sitter på de framtida lösningarna som behöver skalas upp – en perfekt plats för att få koll på det senaste inom hållbarhet och som kommer påverka den egna verksamheten den närmaste tiden. Man får helt enkelt inte missa Nordic Sustainability Expo, avslutar Elin Bergman.