stockholms stad

Integrationspakten, Elektrifieringspakten och Klimatpakten bjuder in till samtal

Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för arbetsgivare och organisationer från privat näringsliv, civilsamhälle och offentlig sektor som vill bidra till en mer inkluderande arbetsmarknad och stad. Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där man samarbetar för minskad klimatpåverkan. Stadens mål är ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040. Elektrifieringspakten arbetar för att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030.

Integrationspakten är ett stadigt växande nätverk som idag samlar över 370 organisationer och utgör en plattform för innovation, kunskapsöverföring och samhandling. Den gemensamma visionen är att fler stockholmare ska få möjlighet att etableras på arbetsmarknaden och att fler arbetsgivare ska nå efterfrågad kompetens. Under mässdagarna finns Integrationspakten i monter A02:35 och välkomnar alla besökare. En av dem som kommer att vara på plats är Rebecka Hagman, strateg och samordnare för Integrationspakten:

- Vi kommer att berätta om det fina arbete som sker inom nätverket och såklart bjuda in våra besökare att bli en del av det. Med oss har vi också flera engagerade medlemmar i Integrationspakten - kom förbi och prata med oss, kika på vår film och om er organisation inte redan är det – dra ert strå till Stockholm och bli medlem!

Missa inte Integrationspakten på scenen onsdag den 18 maj klockan 15:00 - 15:25 - ett innovativt samtal tillsammans med medlemmarna Svevia, Hammarby Fotboll, Stockholm Exergi och Svenska med baby!

Klimatpakten är ett klimatnätverk för Stockholms stad, företag och organisationer, där viman samarbetar för minskad klimatpåverkan. Idag har Klimatpakten 340 medlemmar från hela Stockholmsregionen med målsättningen ett fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040.

Tillsammans skapar vi en mötesplats för diskussioner, nya idéer och samarbeten. Klimatpakten samordnas av Stockholms stads miljö- och klimatborgarråd. Det ger alla medlemmar en direkt koppling till den lokala politiken och till stadens förvaltning.

På Nordic Sustainability Expo möter du representanter för Klimatpakten och några av de företag som är med i nätverket: Hollbium, Bravida och E-tron. Möt dem i monter: A02:12

Hollbium gör odling till en naturlig del av alla inomhusmiljöer - för matresiliens, hållbar stadsutveckling och människors välbefinnande. Bravida GreenHub erbjuder genom fossilfria leveranser fullskalig fastighetsservice med fokus på hållbarhet och minskad energiförbrukning. E-tron är en svensk distributör och utvecklare av elfordon med inriktning på eldrivna lätta lastbilar och arbetsfordon. 

Elektrifieringspakten – för en utsläppsfri trafik i Stockholm

Elektrifieringspakten är ett samarbete mellan Stockholms stad och offentliga och privata aktörer som vill bidra till att snabba på elektrifieringen av transportsektorn i huvudstadsregionen.

Transporter står för hälften av koldioxidutsläppen i Stockholm. För att underlätta och skynda på omställningen till en eldriven transportsektor grundade Stockholms stad tillsammans med Ellevio, Scania och Volkswagen Sverige 2021 Elektrifieringspakten. Målet är att skynda på arbetet med att få stadens transportsektor helt fossilfri till år 2030. Möt dem i monter: A02:40.