marianne

Företag vill göra rätt men hållbarhet kan vara komplext

Svenska företag är medvetna om den omställningen som behövs göras för att uppnå ett hållbart samhälle, men är osäkra på hur de ska gå tillväga. Överlag ligger Sverige i framkant vad gäller de miljömässiga hållbarhetsmålen, där vi till och med driver utvecklingen framåt. Däremot behöver de företagen bli starkare även inom de sociala hållbarhetsmålen, säger Marianne Bogle, verksamhetschef på företagsnätverket CSR Sweden.


CSR Sweden är ett företagsnätverk som finansieras av näringslivet. De bildades 2004 och är en del av CSR Europe och har ett spännande nätverk av syskonorganisationer runt om i Europa. Deras huvudsakliga syfte är att vara pådrivande i frågor som berör företagens ansvar för hållbarhet, exempelvis mänskliga rättigheter, korruption, hållbar beskattning, ett hållbart arbetsliv, inkludering och mångfald. Detta arbete måste göras i samarbete med alla samhällets aktörer. De fungerar också som en helpdesk och hjälper gärna till att vägleda och svara på frågor från bl. a studenter, journalister, samt stora och små företag, myndigheter och organisationer.

 

Marianne Bogle är verksamhetschef och leder arbetet med CSR-frågorna hos CSR Sweden tillsammans med medlemsföretagen. Hon ser ett ökat fokus hos företagen på de globala målen, Agenda 2030. De svenska företagen är snabba på att ställa om och anpassa sig efter nya miljökrav och lagar, och här upplever hon att Sverige är med och skapar förändring. Gällande de sociala målen har de svenska företagen däremot inte riktigt samma snabba utveckling;

 

Idag finns en förväntan från många intressenter att företag inte enbart ska skapa värde till sina egna bolagsägare, utan också skapa värde för samhället i stort. Mänskliga rättigheter, mångfald, inkludering, rättvisa löner i fabriker utomlands blir allt viktigare för exportlandet Sverige. Företagen är dock medvetna och vill väldigt gärna göra rätt, men många gånger vet de inte hur. För att möta denna förväntan krävs en ny typ av ledarskap, ett mer empatiskt sådant. Många gånger upplever vi en osäkerhet gällande just dessa frågor, och det är här vi kan hjälpa till med kunskap och samverkan, säger Marianne.

 

För att hantera de stora hållbarhetsutmaningarna måste vi också ha ett friskt, jämlikt och hälsosamt samhälle och samarbeta inom olika sektorer för att säkerställa ett mer rättvist samhälle. Det är dessa frågor som vi arbetar med i våra arbetsgrupper förklarar hon.

 

CSR Sweden är en av medarrangörerna till Nordic Sustainability Expo och välkomnar mötesplatsen.

 

– När hållbarhet bli strategiskt och affärskritiskt för de flesta företag och organisationer behövs en mötesplats där vi kan mötas och dela med oss av kunskap och erfarenheter för att tillsammans samla kraft för att nå Agenda 2030. I vårt scenprogram kommer vi bland annat prata om en hållbar produktionskedja, hållbart ledarskap, skatt och en hållbar arbetsplats. Det kommer bli ett fullspäckat program med verktyg, goda exempel och intressanta föreläsningar och paneldebatter, säger Marianne Bogle.