Jenny Sahlsten

Morris Law vill vända upp och ner på en traditionstyngd bransch

Advokatfirman Morris Law satsar stort på hållbarhet och vill vända upp och ner på de gamla traditionerna i advokatbranschen. Genom konceptet Let´s Rethink Business Law är de på god väg.  På Morris Law vill man göra affärsjuridiken lättbegriplig och tillgänglig för alla. Här satsar man på digital teknik, hållbarhet på arbetsplatsen och att medarbetare ska få komma till tals oavsett titel. Dessutom har man ett stort fokus på jämställdhet och mångfald. Nu går Morris Law in som utställare i Nordic Sustainability Expo.

Morris Law lanserade 2018 vad de kallar för Morris Climate Code. En policy som reglerar bland annat transporter, mat, inköp, energiförbrukning, avfall och resor på byrån. Den största påverkan som byrån har idag är tjänsteresorna
mellan de två kontoren i Stockholm och Göteborg och koden reglerar dessa delar. Förändringar följde med införandet av koden och idag arbetar man mer digitalt, reser i första hand med tåg, serverar vegetarisk mat, har bytt till grönt elavtal och sett över alla inköp. Koden möjliggör också en annan typ av kravställande gentemot leverantörer. Ett grundläggande arbete hos många företag idag kan tyckas, men kanske inte lika vanligt på en advokatbyrå.

Och arbetet har lönat sig, Morris Law har tilldelats utmärkelserna Sveriges modernaste advokatbyrå tre år i rad och fått utnämningen Sveriges mest hållbara advokatbyrå, i branschstudien Årets Advokatbyrå, vilket såklart skapat stolthet på byrån.


Att vi blivit utnämnda till "Sveriges mest hållbara advokatbyrå" där klienter fått utvärdera branschaktörer utifrån kriterierna hållbar utveckling, samhällsansvar, jämställdhet, mångfald och rimlig intern arbetsbelastning är självklart något vi är stolta över men arbetet stannar inte där. Vi är inte klara, och vi kommer aldrig att betrakta oss som klara med detta arbete, säger Jenny Sahlsten, hållbarhetsansvarig på Morris Law.


Några av branschens största hållbarhetsutmaningar handlar om ”work-life-balance” samt jämställdhet och mångfald. Det är få kvinnor i ledande positioner och ännu färre med en annan kulturell bakgrund. Om detta är Morris Law högst medvetna och bedriver därför ett strategiskt arbete för att få in fler kvinnor på höga positioner. Intentionen är att bygga vidare på den inkluderande kultur som finns inom bolaget och hitta sätt att aktivt säkerställa att man är en attraktiv arbetsgivare. Förhoppningen är att i närtid nå en jämnare könsfördelning, vad gäller både delägarskap och styrelserepresentation.


Vi har under hösten 2021 arbetat med frågor kring just jämställdhet, jämlikhet, mångfald och inkludering. Arbetet har skett i workshop-form och har mynnat ut i ett dokument som vi alla har skrivit under, som intygar att vi tillsammans kommer att arbeta för att skapa en arbetsplats där jämställdhets- och mångfaldsfrågor genomsyrar vår kultur. En arbetsplats där vi är oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.


Mångfaldsarbetet innefattar också ett samarbete med organisationen Mitt Liv som arbetar med mångfald och inkludering på arbetsmarknaden. Mitt Liv driver Sveriges största mentorprogram för akademiker med utländsk bakgrund och Morris Law deltar genom mentorskap och föreläsningar.


På Nordic Sustainability Expo kommer Morris Law bjuda in nyfikna besökare till samtal och kortare rådgivningar. Man hoppas på att möta potentiella klienter och framtida medarbetare på plats. Och för egen del är det möjligheten att synas i nya sammanhang, nätverka och att få inspiration och ny kunskap via föreläsarna från andra företag, som lockar allra mest.