Greenolution

Greenolution – tillsammans med Nordic Sustainability Expo!

Den gröna revolutionen

Nordens officiella miljömärkning Svanen har i över 30 år påverkat branscher och företag att ställa om till en mer hållbar produktion och därmed bidra till en mer hållbar utveckling. Genom mötesplatsen Greenolution vill Svanen lyfta fram den gröna revolutionen och den potential näringslivet har att ställa om och satsa på hållbarhet.

Greenolution handlar om utveckling (evolution), lösning (solution) och förändring (revolution). Med förhoppningen att ge åhörarna inspiration, kunskap och konkreta verktyg som kan utveckla hållbara affärsmodeller för framtidens vinnare. Greenolution handlar inte om ATT det behövs förändring, det handlar om HUR förändringen ska ske.

Join the Greenolution!