transformation och acceleration

Hållbart Ledarskap & Acceleration

Detta är omställningens årtionde, för att lyckas behöver alla hjälpas åt för att skynda på förändringen mot ett hållbart samhälle. Lär er mer om energiomställning, energieffektivisering. Hur kan smart innovativ teknik bidra i omställningen för ett hållbart samhälle. Hur skapar man engagemang hos medarbetarna? Möt företagen som tar ställning, går före och visar vägen.

• Smarta lösningar för energieffektivisering, elektrifiering och digitalisering.
• Hur ser framtidens hållbara städer och samhällen ut?
• Kreativa metoder för engagerade ledare och medarbetare.
• Inspirerande exempel för ökad mångfald, inkludering och ett bättre arbetsliv.
• Social hållbarhet och Employee Branding – vad attraherar morgondagens arbetskraft?