mätning

Mätning & Kommunikation

Europa står inför en omfattande grön omställning med nya regler och skärpta krav. Med den gröna given kommer EU att ställa om till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Ett av EU:s viktiga verktyg för att nå klimatmålen är taxonomin som är ett sätt att kategorisera verksamheter utifrån dess påverkan på miljön. Hur får man kontroll och styrning på företagets hållbarhetsarbete? Hur implementeras de globala målen i affärsstrategin? Vad är Science Based Targets? Hur undviker man greenwash? Lär dig metodiken och verktygen för att styra, mäta och kommunicera ert hållbarhetsarbete. 

• Nya spelregler och skärpta krav från investerare, kunder och slutkonsumenter.
• Hur hantera fördelarna i den gröna given?
• Orientering i märkningar, certifieringar och kompensationssystem.
• Effektiva verktyg för att styra, mäta och kommunicera hållbarhetsarbetet.
• Hur minimeras risken för greenwash respektive greenhush.