Klimatomställning

Klimatomställning

Digitalisering, delningstjänster och en mer cirkulär ekonomi skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher. Hur kan företag accelerera arbetet mot en fossilfri och klimatneutral organisation. För att resursutnyttjande ska fungera långsiktigt och förse företag med råmaterial och råvaror behöver vi värna om den biologiska mångfalden.

• Ökad biologisk mångfald i praktiken – hur då?
• Best practice inom fossilfritt företagande.
• Hur uppnår företagen klimatneutralitet?
• Goda samarbetsmöjligheter för ansvarsfulla värdekedjor