greenolution

Cradlenet

Cradlenet är nätverket för cirkulär ekonomi i Sverige är ett av världens äldsta cirkulära ekonomi - nätverk som hjälper företag och organisationer med omställningen till cirkulär ekonomi. Det gör de genom att stödja sina medlemmar med bland annat veckovis temamöten, rådgivning, ny kunskap, omvärldsbevakning, studier, utbildningar, opinion och nätverkande lokalt, nationellt och på nordisk nivå. Cradlenets vision är att Sverige senast år 2035 har en cirkulär ekonomi på plats, som förutsättning för att nå det nationella klimatmålet för 2045.