branscher

BRANSCHUTMANINGAR

Vi står idag inför enorma hållbarhetsutmaningar och måste agera nu för att hinna ställa om i tid.  Mycket av kunskapen finns redan på plats, men vi måste öka takten och få det att hända, dela lösningar, hitta partnerskap och samarbeten, samt skapa en gemensam framtidstro.

Just nu går utvecklingen framåt i rekordfart och med ny teknik såsom AI, digitalisering, delningstjänster, upcykling och elektrifiering, skapas nya konsumentbeteenden och möjligheter till mer cirkulär ekonomi utvecklas, vilket i sin tur skapar möjligheter att snabbt minska växthusgasutsläppen i många branscher. FossilFritt Sveriges färdplaner för 22 branscher är redo att sjösättas, därmed behöver vi alla bidra för att skynda på omställningen.  Allt fler företag inser detta, man känner en ”sense of urgency” och hållbarhet har gått från en ”nice to have” till ”need to have” i takt med att kraven från kunder, medarbetare och investerare ökar, och allt skarpare regelverk pressar på.

Nordic Sustainable Expo riktar sig till dig som arbetar med hållbarhet generellt med extra fokus på följande branscher:

 

ikoner