Agenda 2030 och hållbar upphandling

Lecturer: Annie Ståhlberg, chef för hållbarhetsenheten på Upphandlingsmyndigheten

Sverige kan bidra till att nå målen i Agenda 2030 genom att upphandla mer hållbart. Om att svenska väljare vill att kommunen de bor i ska ta hänsyn till Agenda 2030 vid inköp, även om det skulle kosta mer, visar ny mätning. Om hur företag och leverantörer kan vara med och påverka.

This seminar will be held in Swedish. 

Svanen Scenen