Neste MY Förnybar Diesel

Vi finns i monter C01:08

Neste är den ledande producenten i världen av förnybar diesel och förnybart flygbränsle gjort av avfall och restprodukter, och vi inför även förnybara lösningar inom polymer- och kemikaliebranscherna.

Neste MY Förnybar Diesel™ (HVO100) har samma höga prestanda som vanlig diesel men ger lägre utsläpp av växthusgaser (CO2e). Dessutom är den fullt kompatibel med alla dieselmotorer och infrastruktur för distribution av dieselbränsle – från raffinaderier till servicestationer och slutanvändare.

När man använder Neste MY Förnybar Diesel, som är tillverkad av 100 % förnybara råvaror, kan man sänka utsläpp av växthusgas (CO2) med upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel.

Gör skillnad redan idag genom att byta till förnybar diesel.

Neste - Change runs on renewables
Hitta oss på kartan

Varumärken

  • Neste MY Förnybar Diesel

Produkter

  • Neste MY Förnybar Diesel (HVO100)

    Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är fullt kompatibel med alla dieselmotorer och infrastruktur för distribution av dieselbränsle – från raffinaderier till servicestationer och slutanvändare. Neste MY Förnybar Diesel har en kemisk sammansättning som liknar fossil diesel. Det innebär att det är ett drop-in-bränsle som kan användas för att ersätta fossil diesel. Ett drop-in-bränsle kan användas som en ren 100 % produkt eller i en blandning tillsammans med fossil diesel.

    När man använder Neste MY Förnybar Diesel, som är tillverkad av 100 % förnybara råvaror, kan man sänka utsläpp av växthusgas med upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel.

    Gör skillnad redan idag genom att byta till förnybar diesel. Länk till produkten »

Filmer

Kontakt

Neste MY Förnybar Diesel

  Sverige