Neste MY Förnybar Diesel

Vi finns i monter C01:08

Hitta oss på kartan

Varumärken

  • Neste MY Förnybar Diesel

Produkter

  • Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) Neste MY Förnybar Diesel (HVO100) är fullt kompatibel med alla dieselmotorer och infrastruktur för distribution av dieselbränsle – från raffinaderier till servicestationer och slutanvändare. Neste MY Förnybar Diesel har en kemisk sammansättning som liknar fossil diesel. Det innebär att det är ett drop-in-bränsle som kan användas för att ersätta fossil diesel. Ett drop-in-bränsle kan användas som en ren 100 % produkt eller i en blandning tillsammans med fossil diesel.

    När man använder Neste MY Förnybar Diesel, som är tillverkad av 100 % förnybara råvaror, kan man sänka utsläpp av växthusgas med upp till 90 % över bränslets livscykel jämfört med fossil diesel. Gör skillnad redan idag genom att byta till förnybar diesel. Länk till produkten »

Kontakt

Neste MY Förnybar Diesel

Renewable Fuels PL 530 0026  Basware Finland