Hur skapar man en cirkulär affärsmodell?

Träffa vår samarbetspartner Ipinum/Onepan som har skapat en helt cirkulär affärsmodell. Martina Slättberg berättar hur de har gjort och hur samarbetet med HoloHouse och akademin har bidragit till denna.

HoloHouse

C04:15