Funka

Vi finns i monter C05:27

Funka är marknadsledande inom digital tillgänglighet. Vår unika kompetens bottnar i många års egen forskning, praktiskt arbete och nära relation till användarna. Våra experter har ledande roller i utformningen av EU-lagstiftning och internationella standarder – vi har sedan många år bidragit till de lagar och regler som gäller idag. Genom att utgå från att alla människor har olika förmågor så verkar Funka för ett inkluderande samhälle där digital tillgänglighet är en självklarhet för alla. Med vår kunskap och erfarenhet av förändringsledning har vi hjälpt hundratals organisationer att uppnå en högre nivå att digital tillgänglighet.
Hitta oss på kartan

Produkter

  • Tillgänglighetsanalys, vem stänger du ute? Vill du få en uppfattning om hur tillgänglig din digitala tjänst är? Funkas tillgänglighetsanalyser ger dig en bild över hur den digitala tillgängligheten är på allt från startsidan på din webbplats, app, e-tjänst till mer övergripande analyser som omfattar hela webbplatsen. Få ökad kompetens och dokumentation för vidare arbete och att öka konvertering, inkludering och en mer hållbar utveckling. Länk till produkten »

  • Utbildning - börja idag! Uppskill, re-skill eller onboarding. Kunskapslyft och förståelse börjar med utbildning och erfarenhet. Prata med oss om våra olika möjligheter för ert behov. Online, on-demand, klassbänk, eller självstudier. Vi har kunskapen för er tillgänglighetsresa. Länk till produkten »

  • Behöver ni en inspirationsföreläsning? Varför digital tillgängliget, ska man bry sig och vad innebär tillgänglighetsetiquette? Låt oss öppna era sinnen och skapa förståelse för varför. Länk till produkten »

Erbjudanden

  • Länk till produkten

Kontakt

Funka

c/o Nr 18, Nybrokajen 7 111 20  Stockholm Sverige