CradleNet

Vi finns i monter C02:30

Cradlenet är ett politiskt obundet och icke-vinstdrivande professionellt nätverk med målet att accelerera den cirkulära omställningen av samhället. De globala klimatutsläppen kan halveras genom att vi minimerar resursuttag, maximerar användning av produkter och material och minimerar avfall. Vi skapar därför förutsättningar för och stimulera utvecklingen av cirkulära affärsmodeller, cirkulär produktion och cirkulär konsumtion i Sverige och Norden. Vi stödjer våra 125+ medlemsföretag med rådgivning och kontaktförmedling och anordnar en mängd webinarier för kunskapsdelning. Cradlenet är medarrangör till Nordic Sustainability Expo 9–10 maj på Stockholmsmässan. Cradlenet bedriver opinionsbildning och politisk påverkan för cirkulär omställning. Verksamheten drivs av kansliet och våra regionala nätverk i Norr, Syd och Väst.
Hitta oss på kartan

Kontakt

CradleNet

116 41  Stockholm Sverige