Tre ingredienser för att skapa cirkulära samhällen

Ett företag som konkret bidrar till cirkulära lokalsamhällen är Brukspecialisten vars affärsmodell bygger på att vårda och återbruka tegel och husfasader. Hör Jacob Steen berätta om hur företaget använder cirkulära strategier för att stärka ekonomisk, biologisk och social hållbarhet runt byggnaden under hela dess livstid.

Brukspecialisten