CSR Sweden

Vi finns i monter A01:40

CSR Sweden är ett nätverk, först och främst för företag, där möjligheten finns att dela erfarenheter, få möjlighet att lyfta komplexa frågeställningar och driva hållbarhetsfrågan framåt.
CSR Sweden möjliggör den viktiga dialogen med samhällets alla aktörer för att på så sätt få in olika dimensioner, infallsvinklar för att bättre få en helhetssyn, göra mer kvalificerade risk-och konsekvensanalyser och få till samverkan, samarbeten för att nå Agenda 2030, FN.sGlobala Hållbarhetsmål.

Syftet med CSR Sweden

Vi ska vara relevanta för näringslivet och samarbeta med samhällets alla olika sektorer.
Vårt arbete ska vara praktisk och konkret.
Vi ska vara modiga, framåtlutande och ligga i framkant.
Vi ska alltid vara inkluderade och transparanta i våra samarbeten.
Vi ska vara den naturliga partnern att vända sig till om man vill veta mer om CSR och hållbarhet.
Vi jobbar med siktet inställt på att nå Hållbarhetsmålen/Agenda 2030.
Vi ska snabbt ta oss an aktuella ämnen.

Hitta oss på kartan

Varumärken

  • CSR Sweden

Kontakt

CSR Sweden

Box 2136 103 14  Stockholm Sverige